Nhảy đến nội dung
x

Thời Gian Tổ Chức Lễ Tốt Nghiệp Chính Thức: 28.09.2018 (cả buổi sáng và buổi chiều).

 Do đó sinh viên đăng ký tham dự 01 trong 02 buổi. Trong trường hợp, sinh viên đăng ký nhiều vào một buổi thì sẽ ưu tiên cho những sinh viên có thời gian đăng ký sớm đến khi đủ số lượng nhất định. Đối với những sinh viên đăng ký muộn sẽ phải chuyển sang buổi còn lại. Vì vậy sinh viên trước khi dự lễ cần phải kiểm tra mail để biết mình đi vào buổi nào
Đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, trước tiến độ, TOEIC cao thì sẽ tham dự vào buổi sáng
Địa Điểm: Hội trường 2A
Kế hoạch chi tiết về thời gian đóng tiền, mướn lễ phục, nhận lễ phục các em xem thông tin chi tiết trên website khoa, cổng thông tin sinh viên, email sinh viên, fanpage khoa 
Một số mốc thời gian cần lưu ý: 
Khoa chốt dữ liệu đăng ký vào 17 giờ ngày 20/9/2018
Thời gian đóng tiền lệ phí tốt nghiệp: 10/9 - 24/9/2018
Địa điểm: Phòng tài chính A007
Số tiền: khoảng 250.000 + tiền làm bìa bằng
Thời gian đóng tiền cọc + giặc ủi + chụp hình và nhận lễ phục: 27/9/2018  (Chỉ những sinh viên có đăng ký và được tốt nghệp mới được nhận lễ phục)
Số tiền: 590.000 
Thời gian tổng duyệt: 8 giờ ngày 27/9/2018
Lưu ý quan trọng:
- Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp do phòng đại học ban hành trên website phòng đại học mới đăng ký làm lễ
- Những sinh viên đã tốt nghiệp đợt tháng 4, 6 nhưng chưa làm lễ có thể đăng ký làm lễ trong đợt này
- Sinh viên sau khi đăng ký thường xuyên kiểm tra các kênh thông tin từ khoa, trường để nắm thông tin kịp thời
Link đăng ký: https://goo.gl/forms/RcMdbWHDIp2ImQJx1
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua mail: tranphungthanh@tdtu.edu.vn