Nhảy đến nội dung
x

Kiểm tra thông tin in văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

Chào các bạn SV thân mến!
Khoa gửi các bạn  dữ liệu sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2018; 
Đề nghị sinh viên thực hiện các công việc sau để có thể hoàn tất quá trình in bằng tốt nghiệp

1) Kiểm tra các thông tin xem đã chính xác và đầy đủ hay chưa? Chỉnh sửa ngay những thông tin chưa chính xác để cập nhật cho việc in văn bằng.
2) Bổ sung những thông tin còn thiếu (thông tin sinh viên phải có đầy đủ tất cả các dữ liệu theo file đính kèm).

Mọi thông tin phản hồi đến 15h00 ngày 23/8/2018 (thứ Năm) để cập nhật thông tin in văn bằng cho kịp.
Thân mến