Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Kết quả xử lý quá hạn đào tạo đợt tháng 11/2018

" Chào các bạn SV thân mến!

Khoa gửi các bạn kết quả xử lý quá hạn đâò tạo tháng 11/2018 ( chi tiết xem fiel đính kèm).

Đề nghị:

- SV thực hiện theo hướng dẫn trong file ( xem phần ghi chú)

- SV nợ môn làm đơn xin học lớp vét nộp về Khoa KHUD, phòng C006 từ nay đến hết 31/12/2018.

Thân mến."