Nhảy đến nội dung
x

Chương trình 4+1 văn bằng thạc sỹ tại Đại học Tôn Đức Thắng

Mục đích:
Nhằm khuyến khích, hỗ trợ sinh viên TDTU học nâng cao chuyên môn, đạt trình độ thạc sĩ trong thời gian 01 năm ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
Đối tượng:
-    Sinh viên TDTU học bồi dưỡng 02 học phần chung (không có điều kiện ràng buộc về kết quả học tập):
    Triết học Mac-Lenin
    Phương pháp nghiên cứu khoa học
-    Sinh viên TDTU tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ (chuyên ngành đúng/phù hợp) được phép học bồi dưỡng tối đa 12 tín chỉ học phần chuyên ngành sau đại học.
Quyền lợi:
-    Được hưởng chính sách học bổng sau đại học (SV loại Giỏi giảm 50% học phí; loại Khá giảm 30%; còn lại 25%),
-    Được xét tuyển vào chương trình cao học trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp đại học,
-    Rút ngắn thời gian học cao học còn 01 năm: 01 học kỳ các học phần chuyên ngành và 01 học kỳ thực hiện Luận văn thạc sĩ.
Trình tự thực hiện:
 

Stt Giai đoạn Nội dung công việc Người thực hiện Biểu mẫu liên quan
1 Sinh viên TDTU 1.  Theo dõi thông tin và nộp đơn xin đăng ký học chương trình bồi dưỡng sau đại học (CT 4+1):
+ Sinh viên theo dõi thông tin về việc mở các học phần trong chương trình 4+1 trên website của phòng Sau đại học (P.SĐH) và khoa chuyên môn;
+ Hoàn thành và nộp đơn xin đăng ký học bồi dưỡng sau đại học có xác nhận của Khoa chuyên môn về tại P.SĐH
Sinh viên, P.SĐH, Khoa chuyên môn Đơn xin đăng ký học chương trình bồi dưỡng sau đại học
2. Xem thời khóa biểu và đóng học phí:
+ Sinh viên theo dõi thời khóa biểu chính thức trên website của P.SĐH;
+ Sinh viên thực hiện đóng học phí theo thông báo của P.Tài chính; (thông báo qua email sinh viên),
+ Sinh viên làm Đơn xin hủy môn học gửi P.ĐH để hủy môn học tương đương.
Sinh viên, P.SĐH, Phòng Tài chính, P.ĐH    Biên lai đóng học phí
3. Tổ chức giảng dạy và học theo thời khóa biểu của P.SĐH đã công bố     Khoa chuyên môn, sinh viên     Hướng dẫn xem thời khóa biểu, xem lịch thi và điểm cho sinh viên theo học bồi dưỡng sau đại học
4. Nộp đơn xin công nhận môn học bậc đại học (nếu có):
Sinh viên hoàn thành và nộp đơn xin công nhận môn học đại học đối với những học phần có xét miễn tương đương theo quy định nhà trường.    
Sinh viên, P.SĐH, Phòng Đại học     Đơn xin công nhận môn học đại học
2 Sau khi tốt nghiệp đại học 5. Thực hiện đăng ký dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng: 
+ Chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự tuyển trực truyến;
+ Thực hiện đăng ký trực tuyến trên trang tuyển sinh sau đại học của ĐH Tôn Đức Thắng (trên website của P.SĐH mục tuyển sinh);
+ Nộp 01 bộ hồ sơ giấy đăng ký dự tuyển sau khi đăng ký trực tuyến thành công tại P.SĐH;
+ Nộp lệ phí dự tuyển tại phòng Tài chính.    
Sinh viên sau khi tốt nghiệp, P.SĐH, Phòng Tài chính    

+ Hồ sơ để đăng ký dự tuyển trực tuyến:
  - 01 file ảnh chân dung (3 x 4);
  - 01 file scan văn bằng tốt nghiệp đại học (lưu dạng pdf); 
  - 01 file scan bảng điểm tốt nghiệp đại học (lưu dạng pdf);
  - 01 file scan chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đủ điều kiện xét miễn ngoại ngữ còn thời hạn (nếu có);
  - Thông tin cá nhân về CMND
+ 01 bộ hồ sơ giấy cơ bản cần chuẩn bị bao gồm: 
- Phiếu đăng ký dự tuyển (in từ trang đăng ký dự tuyển);
- 02 lý lịch khoa học (biểu mẫu trên website của P.SĐH); 
- 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học (bảng photo không cần công chứng);
- 01 bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học (bảng photo không cần công chứng);
- 01 bản photo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đủ điều kiện xét miễn ngoại ngữ còn thời hạn (nếu có);
- 01 phiếu khám sức khỏe (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên ảnh);
- 02 ảnh 3 x 4.

Xem chi tiết hồ sơ đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ trên website của P.SĐH.

  6. Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học:
+ Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học theo thông báo của P.SĐH;
+ Hoàn thành và nộp đơn công nhận học phần tại P.SĐH (để được công nhận những học phần đã theo học trong chương trình bồi dưỡng sau đại học qua chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ). 
 
   P.SĐH, Phòng Tài chính, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, thí sinh trúng tuyển    Đơn đề nghị công nhận học phần

Danh mục môn học - học phần tương đương giữa chương trình tiêu chuẩn và chương trình 4+1 đối với các ngành đào tạo của khoa Khoa học Ứng dụng

Stt Tên môn học     Mã MH     Số TC Tên học phần tương đương/thay thế Mã học phần tương đương/ thay thế     Số TC    Khoa
1 Hóa hữu cơ  602035 3  Hoá hữu cơ nâng cao AS701010 3 KHUD
2 Cơ sở kỹ thuật pha chế và nhuộm màu   604035 2 Hóa học phẩm nhuộm và KT nhuộm in     AS701140  2 KHUD
3 Hóa học các hợp chất hữu cơ thiên nhiên   606022 Hóa học các hợp chất tự nhiên     AS701030   3 KHUD
4 Kỹ thuật tổng hợp vật liệu vô cơ     604021 2 Tổng hợp các chất vô cơ     AS701070     2 KHUD
5 Kỹ thuật môi trường     607035  2  Hóa học môi trường     AS701080     2 KHUD