Nhảy đến nội dung
x
Thời Gian Tổ Chức Lễ Tốt Nghiệp Chính Thức: 28.09.2018 (cả buổi sáng và buổi chiều).
- Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp do phòng đại học ban hành trên website phòng đại học mới đăng ký làm lễ - Những sinh viên đã tốt nghiệp đợt tháng 4, 6 nhưng chưa làm lễ có thể đăng ký làm lễ trong đợt này
Subscribe to tháng 9