Nhảy đến nội dung
x

Nhóm ứng dụng và sinh lý động vật

Nhóm ứng dụng và sinh lý động vật:

Đối tượng nghiên cứu: tế bào gốc Mesenchymal và ung thư vú; chức năng tim và nhịp của chuột; mô hình đái tháo dường và trị liệu; hợp chất sinh học trong cây tự nhiên

Thành viên :

nguyen khanh linh.jpg

• Nguyễn Khánh Linh (Thạc sĩ)

• Đỗ Thị Duyên (Thạc sĩ)

• Phan Nhựt Nam (Thạc sĩ)

• Trần Dương Thùy (NCS)

Dự án:

• Novel Therapeutic Effects of Sesamin on Type 1 Diabetes-induced Cardiac Dysfunction

• Indoxyl sulfate induces functional incompetence of adipose-derived mesenchymal stem cells in chronic kidney disease

• Optimization of supercritical CO2 extraction of oleoresin from black pepper (Piper nigrum L.) and antioxidant capacity of the oleoresin

• The novel regulations of MEF2A, CAMKK2, CALM3, and TNNI3 in ventricular hypertrophy induced by arsenic exposure in rats