Nhảy đến nội dung
x

Nhóm tổng hợp hữu cơ và vật liệu vô cơ

Nhóm tổng hợp hữu cơ và vật liệu vô cơ: ứng dụng polymer vào nước sơn, Oxit Cerium nano, Tổng hợp hệ mô hình hóa Heterocyclic Chalcone, Tổng hợp Felodipine.

Thành viên:

do-tuong-ha_0.jpg

• Đỗ Tường Hạ (Tiến sĩ)

• Nguyễn Quang Khuyến (Tiến sĩ)

• Nguyễn Thị Ánh Nga (Tiến sĩ)

• Trần Bội Châu (NCS)

• Trần Hoài Khang (NCS);

Các dự án:

• Tổng hợp và hoạt độ kháng khuẩn của Heterocyclic Chalcone đơn lẻ và có kết hợp với kháng sinh

• Sự hấp thụ UV bởi hạt nano oxít cerium / film tổng hợp epoxy

• Hoạt động của kháng vi khuẩn của một vài flavonoid, riên lẻ và có kết hợp với methicillin-resistant Staphycolocus aureus

• Synthesis and anti Methicillin resistant Staphylococcus aureusactivity of substituted chalcones alone and in combination with non-beta-lactam antibiotics

• Synthesis and Antibacterial Activity of Some Heterocyclic Chalcone Analogues Alone and in Combination with Antibiotics

• Optimization of parameter for procedure of synthesis of Felodipine • Influence of Allylamine Plasma Treatment Time on the Mechanical Properties of VGCF/Epoxy