Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đóng tiền học phí lớp vét HK3/17-18

Chào các bạn SV thân mến!

Khoa thông báo cho các bạn thời gian đóng tiền học phí lớp vét HK3/17- 18 như sau:

Thời gian: 8h00 thứ 2 ngày 16.7 -  17h00 thứ 6 ngày 20.7.18

Địa điểm: Phòng tài chính.

Số tiền học phí cho từng môn, SV xem file đính kèm.

Đề nghị: SV thực hiện đúng qui định.

Trân trọng.