Nhảy đến nội dung
x

Danh sách Sinh viên tham dự lớp vét HK3/17-18 và mốc thời gian đóng tiền học phí

Chào các bạn SV thân mến!

Khoa gửi các bạn DSSV tham dự lớp vét HK3/17-18 ( file hướng dẫn excel đính kèm).

Thời gian đóng học phí: 9/7 -13/7/2018.

Địa điểm: Phòng Tài Chính

Thời gian SV liên hệ Khoa nhận đề cương: 23/7 - 28/7/2018.

Đề nghị: SV thực hiện đúng qui định.

Chúc các bạn sức khỏe.

Thân mến