Nhảy đến nội dung
x
KẾ HOẠCH Về việc xét công nhận tốt nghiệp Đợt tháng 01/2019
kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Đợt tháng 01 năm 2019
THÔNG BÁO V/v Nộp học phí  học kỳ 2/2018-2019 
Đối tượng thực hiện: Tất cả các bạn sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy, Liên thông, Vừa làm vừa học có đăng ký học trong HK2/2018-2019 2. Thời gian thu học phí: từ ngày 04/12/2018 đến 21/12/2018
Thông báo về việc sinh viên khóa 22 các lớp tiêu chuẩn (tuyển sinh 2018) chưa đăng ký được môn học trong HK2/2018-2019
Phòng đại học thông báo về việc sinh viên khóa 22 các lớp tiêu chuẩn (tuyển sinh 2018) chưa đăng ký được môn học trong HK2/2018-2019
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Điều kiện:Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông Báo Tuyển Dụng
SGS là công ty chứng nhận, kiểm tra và chứng nhận hàng đầu thế giới. Chúng tôi được công nhận là tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng và tính toàn vẹn.
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Công nhận học phần Người học hoàn thành đạt yêu cầu học phần sau đại học được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần. Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên cao học và có đơn xin công nhận kết quả học phần. Thời hạn công nhận học phần: 05 năm kể từ ngày thi kết thúc học phần.
Thông báo đăng ký tham gia hội trại sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2018
Bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký tham gia ngay vào Hội trại năm nay
Ngày hội việc làm năm 2018
Sáng ngày 28/09/2018 tại sãnh B có diễn ra ngày hội việt làm trong đó có các tập đoàn lớn: Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc...tuyển các bạn Khoa khoa học ứng dụng, 
Thời Gian Tổ Chức Lễ Tốt Nghiệp Chính Thức: 28.09.2018 (cả buổi sáng và buổi chiều).
- Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp do phòng đại học ban hành trên website phòng đại học mới đăng ký làm lễ - Những sinh viên đã tốt nghiệp đợt tháng 4, 6 nhưng chưa làm lễ có thể đăng ký làm lễ trong đợt này
Subscribe to Thông báo