Nhảy đến nội dung
x
Hội thảo quốc tế về Khoa học ứng dụng Lần thứ 2
Hội thảo dự kiến diễn ra trong 2 ngày: 24 và 25 tháng 5 năm 2018
Ký kết hợp tác toàn diện với Tỉnh Bình Định
Chiều ngày 19/04/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh Bình Định và Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện trên cơ sở những tiềm lực và khả năng hỗ trợ lẫn nhau của hai bên.
Kế hoạch làm việc giữa trương Đại học Văn hóa Trung Quốc và Khoa Khoa Học Ứng Dụng
Thực hiện chủ trương của Nhà trường trong việc tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng với các Trường đại học quốc tế trên thế giới.
Đại học Tôn Đức Thắng có công trình được Nhà xuất bản Elsevier vinh danh
3 tạp chí ISI uy tín của Elsevier gồm: European Journal of Mechanics, A/Solids; Computers & Structures và Composite Structures
Ngày hội kết nối doanh nghiệp-2018
Ngày hội kết nối doanh nghiệp 2018 có hơn 60 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự;
Subscribe to Tin tức - Sự kiện